Medezeggenschapsraad (MR)

De inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. 't Kraaienest heeft daartoe een Medezeggenschapsraad (MR) van maximaal 6 leden.
De helft gekozen door en uit de ouders, de andere helft door en uit het personeel van de school. Kandidaten voor de MR moeten de uitgangspunten van de school respecteren. In het MR-reglement is het advies- en instemmingsrecht van de raad geregeld. De MR wordt geïnformeerd over organisatorische en beleidsmatige zaken van de school. Tevens wordt de raad om advies en instemming gevraagd bij voorgenomen bestuursbesluiten. De MR stemt onder andere in met de inhoud van de schoolgids.

U kunt de MR bereiken via het emailadres: MR@tkraaienest.nl.

 

De ouders die u vertegenwoordigen zijn:

  • A. Pauk (vader van Nina, groep SO Onderbouw B)
  • J. Treub (moeder van Robin, groep VSO-C)
  • S. Ninaber (vader van Lucas, groep SO Bovenbouw)

De volgende teamleden vertegenwoordigen het team:

  • L. König (leerkracht)
  • E. ten Brummelhuis (leerkracht)
  • G. Pilon (leerkracht)