Gezonde School

’t Kraaienest mag zich sinds het voorjaar van 2017 officieel een Gezonde School noemen. 
’t Kraaienest mag zich sinds het voorjaar van 2017 officieel een Gezonde School noemen. We hebben vier themacertificaten behaald: Welbevinden, Bewegen & Sport, Voeding en Relaties & Seksualiteit. De Gezonde School-aanpak baseert zich op 4 pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid. We vinden het belangrijk dat het zo goed mogelijk gaat met leerlingen, dat ze lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen, waar ze in een veilige omgeving kunnen verblijven. Wij vinden het ook belangrijk dat leerlingen voldoende bewegen en sporten en gezond eten en drinken. We hebben aandacht voor onze schoolomgeving, zoals het groene beweegvriendelijke schoolplein en de kas waarin diverse groenten worden gekweekt. Wilt u meer lezen over de gezonde school, kijk dan eens op www.gezondeschool.nl.