Nieuws

29 januari 2020

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, Ipse de Bruggen en ‘t Kraaienest breiden succesvolle samenwerking uit!

29 januari 2020 - Permanente huisvesting voor ‘t Kraaienest, alle kinderen en jongeren onder één gezamenlijk dak en gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen. Dat is het gezamenlijke doel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, ’t Kraaienest (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) en Ipse de Bruggen (zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking). Vandaag ondertekenden de betrokkenen de zogenoemde realisatieovereenkomst, waardoor het straks mogelijk is om een uitbreiding voor het voortgezet speciaal onderwijs te realiseren.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, Ipse de Bruggen en ‘t Kraaienest breiden succesvolle samenwerking uit!
Sinds 2013 verblijven de leerlingen van ’t Kraaienest in het nieuwe gebouw op het terrein van Ipse de Bruggen Craeyenburch. De school is samen met het Kinderdienstencentrum (KDC) KleurRijk van Ipse de Bruggen in één gebouw gehuisvest. Ze maken daarbij gebruik van elkaars voorzieningen en expertise.

 

Uitbreiding biedt ruimte aan oudere leerlingen
Door de uitbreiding biedt het gebouw straks ook ruimte voor de oudere leerlingen van ‘t Kraaienest. Zij zitten momenteel op een tijdelijke locatie die geen permanente oplossing biedt. Het bouwproces verloopt in nauwe samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Ipse de Bruggen en ‘t Kraaienest. Naar verwachting duren de bouwvoorbereiding en het bouwen twee jaar. De hoop is dat in de herfst van 2021 de 1e paal voor de uitbreiding wordt geslagen.

 

Win-win situatie
Vanaf het begin is ingezet op een inhoudelijke samenwerking tussen het Kinderdienstencentrum KleurRijk en ‘t Kraaienest, met de gedachte: waar kunnen zorg en onderwijs elkaar versterken? ‘’Om ieder kind bij Ipse de Bruggen de kans te kunnen bieden om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen, is samenwerking tussen onderwijs en zorg essentieel. Kinderen van ons kinderdienstencentrum kunnen zo goed als mogelijk worden voorbereid en zich onderdeel voelen van de schoolgemeenschap én onze zorgexpertise kan een blijvende meerwaarde voor de leerlingen van ’t Kraaienest zijn. Een win – win situatie voor alle partijen’’, aldus Jan van Hoek, voorzitter raad van bestuur van Ipse de Bruggen.

 

Een nieuw hoofdstuk
De samenwerking begon met één begeleider van het kinderdienstencentrum (KDC) van Ipse de Bruggen die ondersteunde in het onderwijs op ’t Kraaienest. Een aantal leerlingen van de school heeft naast onderwijs ook zorg nodig. De begeleider van Ipse de Bruggen begeleidt kinderen op het gebied van zelfredzaamheid, werkhouding en gedrag. Daarnaast zagen beide organisaties ook het belang in dat de cliënten van het KDC zich kunnen ontwikkelen in schoolse vaardigheden. Het KDC begon daarom met een zorgonderwijsgroep, waarbij een leerkracht van ‘t Kraaienest op het KDC werkt. Deze leerkracht biedt schoolse vaardigheden en lesstof waarmee de begeleiders van het KDC weer verder aan de slag gaan. Inmiddels wordt er integraal samengewerkt aan onderwijs- en zorgdoelen en is het aanbod uitgebreid met gespecialiseerde opvang na school.

 

Aan bovengenoemde samenwerking wordt nu dus een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Ingeborg van Wel, directeur van ’t Kraaienest: “Deze nieuwe stap in onze samenwerking maakt het mogelijk om de doorgaande lijn tussen school en zorg verder te versterken doordat alle expertise onder één dak zit. Bovendien geldt voor ons dat we als school een doorgaande lijn van 4 tot 18 jaar - met de mogelijkheid van het volgen van praktijkvakken en stages - in één gebouw kunnen aanbieden.” Ook wethouder Peter Hennevanger is verheugd over de samenwerking: “De oplossing die we met elkaar hebben gevonden levert voor alle betrokkenen, maar vooral voor de kinderen veel op. Bovendien zijn wij als gemeente erg blij dat er nu een einde komt aan de tijdelijke oplossing voor ’t Kraaienest.”

 

Overige berichtgeving over de uitbreiding vindt hier:

https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/heel-kraaienest-naar-craeyenburch/